stdClass Object ( [id] => 1035 [title] => 2014年耒阳市工资指导价位 [content] =>

  核心内容:2014年耒阳市人力资源市场工资指导价位怎么样?2014年耒阳市企业经理的工资指导价最高,高位数指导价为25000元/月,门卫的工资指导价最低,高位数为1600元/月。法律经验小编为您整理介绍。

耒阳市2014年人力资源市场工资指导价位
2014年(元/月) 
序号 工种(职位) 高位数 中位数 低位数
1 企业经理 25000 8000 5000
2 企业总监 10500 6500 4500
3 部门经理 9000 4500 3000
4 理财顾问 8500 4000 3000
5 工程部长 8000 6500 4000
6 销售主管 6000 3700 3000
7 店长 4000 2500 2000
8 会计 3000 2200 1400
9 厨师 5000 4000 3500
10 工程师 8000 4500 3000
12 策划师 8000 4500 3500
13 经纪人 6000 4000 3500
14 平面设计师 3500 2500 1800
11 美容师 4000 2500 1500
15 业务员 6000 4000 2800
16 文员 3000 2400 1600
17 司机 4000 2500 1800
18 采购员 4200 3000 2000
19 营销员 3000 2100 1500
20 仓管员 3000 2000 1500
21 网管 3000 2200 1800
22 电工 4500 3500 2300
23 焊工 4500 3500 2300
24 装卸工 4000 2800 2000
25 锅炉操作工 4000 3200 2000
26 机械操作工 3000 2500 2000
27 设备维修员 3200 2500 2000
28 收银员 2800 2300 1500
29 前台接待 2600 1900 1400
30 保安员 2500 1800 1300
31 礼宾员 2500 1800 1300
32 家政服务员 3000 2000 1500
33 客房服务员 2000 1650 1300
34 餐厅服务员 2000 1600 1300
35 话务员 2000 1600 1300
36 保洁员 1800 1450 1200
37 门卫 1600 1400 1200


[law_category] => 民事法律 [small_law_category] => 劳动法 [province] => 湖南 [city] => 衡阳 [label] => 工资指导价|工资 [publish_time] => 2020-07-04 19:50:15 )